การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานคลื่นและน้ำขึ้นน้ำลง

ไฟฟ้านั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมาก  ต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบัน การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานคลื่น ถ้าเกิดว่าเราไม่มีไฟฟ้า  แล้วละก็เมื่อถึงเวลาตอนกลางคืน ที่ไม่มีแสงสว่างของดวงอาทิตย์ส่องลงมาแล้วโลกทั้งโลกคงจะต้องย้อนกลับไปเป็นเหมือนๆ  กับสมัยที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้อย่างแน่นอน

พอถึงตอนนั้นผู้คนคงจะยังงงๆ กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่ทันได้ตั้งตัว แต่ในปัจจุบันนี้มีการใช้แหล่งพลังงานต่างๆ ที่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้กว่าในอดีตมาก

การผลิตไฟฟ้าสามรถทำได้หลายรูปแบบ และแหล่งพลังงานที่สามารถนำมาผลิตกระไฟฟ้าได้       

  ก็แตกต่างกันอีกด้วย สำหรับวันนี้เราจะมาผู้ถึงการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน นั้นก็คือการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานคลื่นและน้ำขึ้นน้ำลงนั้นเอง  แต่หลายๆ คนอาจที่จะไม่เชื่อว่าคลื่นและน้ำขึ้นน้ำลงนั้นจะสามารถนำมาผลิตกระแสไฟฟ้าได้อย่างไร  แต่นั้นมันเป็นไปได้ที่วันคลื่นและน้ำขึ้นน้ำลงผลิตไฟฟ้าได้    

  แต่ก่อนที่เราจะไปรู้ว่ามันผลิตไฟฟ้าได้อย่างไร  เราจะต้องรู้จักเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่มีชื่อว่า “ไดนาโม” ก่อน เพราะสิ่งนั้นมันคือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่จะเปลี่ยนพลังงานกล  เป็นพลังงานไฟฟ้าโดยอาศัยหลักการเหนี่ยวนำไฟฟ้ามีส่วนประกอบสำคัญคือ ขดลวดที่ที่พันอยู่รอบแกน แม่เหล็กสองแท่ง

โดยจะหันขั้วต่างกันเข้าหากันเพื่อให้เกิดสนามแม่เหล็กขึ้น โดยจะมีส้นแรงแม่เหล็กพุ่งจากขั้วเหนือไปยังขั้วใต้นั้นเอง ต่อไปเรามารู้จักว่าคลื่นและน้ำขึ้นน้ำลงสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้อย่าไร  คลื่นที่เกิดจากลมเป็นการถ่ายทอดพลังงานผ่านแรงฝุ่นระหว่างโมเลกุลของอากาศและโมเลกุลของน้ำ 

การผลิตกระแสไฟฟ้าจากคลื่น คือ การน้ำเอาคลื่นน้ำจากทะเลหรือใต้มหาสมุทร ไปหมุนแกนของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเมื่อแกนของเครื่องหมุน  ก็จากทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าได้ ส่วนการผลิตกระแสไฟฟ้าจากน้ำขึ้นน้ำลงนั้นจากคล้ายๆ กับการผลิตกระไฟฟ้าจากพลังงานน้ำ คือจะใช้ประโยชน์จากแรงดันน้ำเมื่อน้ำไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำ

หลังการในการผลิตก็คือการสร้างเขื่อนยาวปิดปากอ่าว โดยที่จะเว้นช่องใต้เขื่อนไว้ให้น้ำไหลเข้าออกได้ ซึ่งภายในช่องใต้เขื่อนจะมีกังหันติดตั้งอยู่  และเจ้ากังหันที่ว่านี้กะต่ออยู่กับแกนของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า โดยที่กังหันจะหมุนขณะที่เกิดน้ำขึ้นน้ำลง  แต่ถึงแม้ว่าปรากฏการณ์ของน้ำขึ้นน้ำลงนั้นจะเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ แต่ก็ใช้ว่าทุกประเทศจะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้า จากปรากฏการณ์น้ำขึ้นน้ำลงได้ เพราะมันยังมีข้อจำกัดในการผลิตของกระแสไฟฟ้าที่ว่านี้อยู่

 

สนับสนุนโดย.  หวยดี