เกมที่คุณเล่นมีดีกว่าที่คุณคิด

 เมื่อเราพูดถึงเกมเรามักจะมองว่าข้อดีของเกมคือสร้างความเพลิดเพลินให้เรา ในการเล่นเท่านั้น แต่ข้อดีอื่นอื่นเรากลับไม่สนใจเลยว่ามีข้อดีหรือไม่ เพราะเรามองว่าเกม แทบจะไม่มีข้อดีอะไรเลยดังนั้นเมื่อเราเห็นเด็กเล่นเกม เราจึงมักจะไม่ชอบใจเท่าไหร่นักที่เรามักจะเห็นเด็กเด็กเล่นเกม แต่คุณรู้หรือไม่ว่ามีการทำวิจัยออกมาแล้วว่าเกมก็มีข้อดีเหมือนกัน

เรามาดูกันว่าข้อดีของเกมนั้นคืออะไรบ้าง

  • มีการวิจัยออกมาว่า การเล่นเกมจะช่วยให้เราเข้ากับคนอื่นได้ง่ายขึ้น โดยคนที่เล่นเกมส่วนใหญ่มักจะเป็นคนมองโลกในแง่ดี การเล่นเกมบางเกมสามารถเล่นกับคนที่เราเองก็ไม่รู้จักได้ทั่วโลกนั่นหมายถึงว่าคนที่เล่นเกมสามารถเข้ากับคนอื่นได้ง่าย
  • เกมช่วยให้คนความจำดี เพราะเกมส่วนใหญ่มักจะให้ผู้เล่นต้องใช้ความคิดในการเล่นว่าต้องทำอย่างไรจึงจะฝ่าด่านนี้ไปได้ ทำให้เป็นการกระตุ้นการใช้สมอง และเป็นการให้สมองของผู้เล่นมีการพัฒนาให้มีความคิดที่แตกต่างสร้างสรรคมากยิ่งขึ้น
  • การเล่นเกมจะช่วยให้รู้จักการปรับตัวให้ทำงานเป็นกลุ่มเข้ากับคนอื่นได้ เพราะในเกมบางเกม เราไม่สามารถเล่นคนเดียวได้ ต้องเล่นกันหลายคนและต้องช่วยกันวางแผนเพื่อให้ผ่านด่านที่เล่นไปให้ได้ ซึ่งนี่เองที่เป็นการพัฒนาการปรับตัวของคนที่เล่นเกมให้รู้จักฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และร่วมกันวางแผนงานให้มีประสิทธิภาพ
  • การเล่นเกมจะช่วยสอนให้เราสามารถคิดและแก้ไขปัญหาเองได้ เพราะในการเล่นเกม เรามักจะต้องคิดหาทางแก้ไขปัญหาให้ตัวเองเล่นเกมผ่านด่านแต่ละด่านออกไปให้ได้ดังนั้นสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่ช่วยกระตุ้นให้เรานำความรู้จากการที่เล่นเกมมาใช้กับชีวิตประจำวัน และชีวิตการทำงานได้ เราจะสามารถแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในชีวิตจริงได้
  • การเล่นเกมจะช่วยให้ความสัมพันธ์ของเรากับคนในครอบครัว ดียิ่งขึ้น  ซึ่งสิ่งนี้มาจากการที่เราและคนในครอบครัวช่วยกันเล่นเกม หาเวลาว่างในวันหยุดอยู่ร่วมกันและเล่นเกมกันทั้งครอบครัวซึ่งสิ่งนี้จะช่วยให้ความสัมพันธ์ของเรากับคนในครอบครัวมีความแน่นแฟ้นกันยิ่งขึ้น ดีกว่าวันหยุดทั้งที่แล้วเราต่างคนต่างไปซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวย่อมไม่ดีแน่นอน แต่หากเราหาเวลาว่างอยู่กับคนในครอบครัวให้มาก และหาเกมที่เล่นร่วมกันได้มาเล่นด้วยกัน นี่ละทีจะทำให้เราและครอบครัวอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข